Hotline: 0869828268

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP PHÙ HIỆU XE CÔNG-TEN-NƠ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ theo Điều 6 và Điều 47, Thông Tư số 18/2013/TT-BGTVT, bao gồm:

          - Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 của Thông tư này.

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe.

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã (nếu là xe đăng ký thuộc sở hữu xã viên);

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng thuê tài chính (nếu là xe thuê tài chính);

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng thuê xe (thuê tài sản), giấy chứng nhận đăng ký có chức năng cho thuê xe, tài sản (nếu là xe thuê của tổ chức, cá nhân khác).

- Trường hợp, xe chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác (nếu không có thay đổi chủ sở hữu) phải có giấy đồng ý cho ra khỏi đơn vị.

- Trường hợp, phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi kèm theo xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 28 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

- Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng uỷ thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình (nếu có).

- Bản photo hợp đồng, biên bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe, giấy chứng nhận thiết bị hợp quy theo quy chuẩn: QCVN 31/2011/BGTVT (phải thể hiện được trang web truy cập, tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị giám sát hành trình trên xe phải theo dõi, trích xuất, lưu trữ đủ các thông tin tối thiểu). (điều 6 TT số 18/2013/TT-BGTVT).

- Phù hiệu hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng hoặc Biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu theo quy định tại Điều 48 của Thông tư  số 18/2013/TT-BGTVT (áp dụng trong trường hợp cấp lại phù hiệu).

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định tại khoản 5 điều 47, TT số 18/2013/TT-BGTVT.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu(phụ lục 21 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT);

+ Báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa (phụ lục 26 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT);

+ Đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải (phụ lục 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Chế độ báo cáo (bản chính):

- Báo cáo định kỳ: chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng đơn vị vận tải báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định tại phụ lục 26 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT (ghi chú: báo cáo 01 lần/tháng).

- Báo cáo đột xuất: đơn vị vận tải phải báo cáo đột xuất khi Sở Giao thông vận tải yêu cầu (nếu có).

+ Đơn vị vận tải phải chứng minh quyền sử dụng hợp pháp thiết bị giám sát hành trình được gắn trên xe theo hợp đồng và biên bản nghiệm thu với đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Tags:

Bình luận

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

Kênh bán hàng trực tuyến thiết bị định vị Viettel, Smartmotor, Vtracking

Lắp Đặt và Bảo Hành toàn quốc

 ( Google Maps)

Điện thoại : 0981656568 Email: thunh81@viettel.com.vn

Hợp Tác CTV, Đại lý lắp định vị Viettel toàn quốc vui lòng liên hệ : 0869828268 ( Chiết khấu cao - hướng dẫn lắp đặt)

Tổng đài viettel, cửa hàng viettel, định vị xe máy viettel, khoá chống trộm xe máy viettel, giám sát hành trình hợp chuẩn

 

 

0869828268